Välkommen till OrdAF Astrid Frylmark AB!

Du har just öppnat min gamla webbplats. Allt som finns här finns numera i webbutiken och denna sida stängs ner inom kort. Fortsätt därför till ordaf.se!

Jag har även kvar föräldrasidan förstås, med information om bl.a. språkutveckling och dyslexi, spraklek.se .

 

 

 

 

 SENASTE
NYTT!

Nu finns in-
bjudan till alla
höstens kurser
under fliken
KURSVERKSAMHET.

 

 

 Läs mer...